www.univ-annaba.dz

ميدان علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية بين النظري والتطبيق

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
جامعة باجي مختار عنابة
كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة
قسم علوم وتقنیات الأنشطة البدنیة الریاضیة


تحت الرعایة السامیة للسید مدیر جامعة عنابة


ینظم

الملتقى الوطني الثاني بعنوان

ميدان علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية بين النظري والتطبيق

رؤية جديدة

يوم 9 و10 ماي 2018

الملتقى               Forum

استمارة المشاركة

Lu 850 fois
Vous êtes ici : Accueil